Ad van Oosterhout (drie delen)

Ad van Oosterhout (1928-2018) woonde met zijn ouders, broer en zus in Terheijden. Het gezin verhuisde begin 1940 naar de Achillesstraat in Breda. Vader was uitvoerder bij de Bredase bouwonderneming Albouw en handelde in onroerend goed. Ad ging naar de Sacramentsschool en later naar de ambachtsschool aan het Van Coothplein. In 1947 moest hij als dienstplichtig soldaat naar Nederlands Indië. Na zijn terugkeer in 1950 volgde hij het voorbeeld van zijn vader en ging werken in de bouw. Eerst bij Albouw (waar hij samen met zijn vader het nieuwe postkantoor op de hoek van de Keizerstraat en de Oude Vest bouwde), later als uitvoerder en bedrijfsleider bij de firma’s Zeebregts en Wilma en tenslotte als bouwkundig opzichter bij het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten.