Adriana Johanna (zus) Brens-Vriens (drie delen)

 

Adriana Johanna (zus) Brens-Vriens (1916-2017) had drie zussen en negen oudere broers en werd altijd ‘zus’ genoemd. Leendert en Anton hadden een garagebedrijf en vader was aannemer. In 1899 was hij vanuit Dinteloord naar Breda gekomen voor de bouw van het Diaconessen ziekenhuis. Hij was kerkvoogd van de Nederlands Hervormde gemeente en ook Adriana was als ouderling actief in de diaconie van de Grote Kerk. Ze zat op de Christelijke school in de Nieuwstraat, volgde de MULO en de Kweekschool en was vanaf haar achttiende tevens privéchauffeur van haar vader. Ze studeerde vaak in de auto als ze op hem moest wachten. In 1942 trouwde ze met onderwijzer Arie Brens. Ze gingen wonen in de Hortensiastraat. Toen het ouderlijk huis van Adriana aan de Seeligsingel door de Duitsers gevorderd werd, namen ze vader en moeder in huis. Ook verleenden ze onderdak aan een joodse man en waren ze getuige van de arrestatie van een groep joden bij de familie Hofman aan de Wethouder Romboutsstraat. Een aantal broers van Adriana, waaronder Piet en Bram Vriens, zaten in het verzet.