Anton Brekelmans (drie delen)

 

Anton Brekelmans (1925-2017), jongere broer van Frans Brekelmans. Zijn vader was timmerfabrikant en had een zaak aan de toenmalige Bredasche weg (later Haagweg) in Princenhage. Anton leerde het timmervak op de ambachtsschool aan het Van Coothplein. In 1947 moest hij als dienstplichtig soldaat naar Nederlands-Indië, maar na anderhalf jaar overleed zijn vader en mocht hij naar huis om de timmerfabriek over te nemen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertentie