Hein Koreman (drie delen)

 

Hein Koreman (1921-2012) Beeldhouwer, groeide op in een rooms-katholiek gezin in Lage Zwaluwe. Zijn moeder was boerin en zijn vader griendwerker in de Biesbosch. Na de lagere school ging hij naar de ambachtsschool aan het Van Coothplein. Daar ontdekte hij tijdens de lessen houtbewerking zijn talent voor het snijden van beeldjes. Via pastoor Gommers komt Koreman in aanraking met beeldhouwer Toon van de Wiel die hem uitleent aan steenhouwerij Wezel in Tilburg. Tijdens de oorlog gaat hij studeren aan de Academie voor Beeldende en Bouwende Kunsten van de R.K. leergangen in Tilburg en later aan het Nationaal Hooger Instituut voor Schoone Kunsten te Antwerpen en de Rijksacademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Zijn bekendste werk is ‘De Vlucht’ (1954), een monumentaal werk dat gold als ‘terugbetaling’ van zijn studiekosten aan de gemeente Breda.