Johanna Berendina (Joos) Coolsma-Miedendorp en Ineke Lolcama-Coolsma (twee delen)

 

Johanna Berendina (Joos) Coolsma-Miedendorp (1910-2011) en haar dochter Ineke Lolcama-Coolsma (1936) maakten deel uit van een gezin van zes. Vader Herman Coolsma (1908-1996) was aanvankelijk dominee van de Nederlands Hervormde gemeente in Zundert (hij richtte daar het bloemencorso op) maar werd in 1938 beroepen in Princenhage. Tijdens de oorlog vonden dertig voornamelijk joodse onderduikers voor langere of kortere tijd onderdak in de domineeswoning aan de Dreef nr. 7 en op de zolder van de belendende kosterswoning (nr. 9) van het echtpaar Arie en Celia Oostlander-van de Grift waren nog eens acht joden ondergebracht. Aan het begin van de bezetting vorderden de Duitsers een deel van de domineeswoning als Krankenrevier en in 1943 werden er zes Duitse onderofficieren ingekwartierd, maar de onderduikers werden nooit ontdekt. Aan Herman Coolsma (postuum) en Joos Coolsma-Miedendorp werd in 2007 de Israëlische Yad Vashem onderscheiding toegekend. Ook het echtpaar Oostlander viel postuum die eer ten deel.