Leonardus Joanna (Leo) Touw (drie delen)

 

Leonardus Joanna (Leo) Touw (1926-2014) was de jongste van een gezin met negen kinderen. Hij groeide op aan de Haagweg in Princenhage en zat op de ambachtsschool aan het Van Coothplein. Zijn vader was timmerman en had een eigen bedrijf aan huis. Zijn dertien jaar oudere broer Henk werkte mee in de zaak, maar was daarnaast ook zendamateur. Tijdens de oorlog moest hij op verschillende locaties radio’s afregelen in opdracht van de Ordedienst (OD), een landelijke verzetsorganisatie opgericht door oud militairen. Een van de klanten van het timmerbedrijf was Alice Bouman-Vlekke, eigenaresse van het landgoed Vloeiweide bij Rijsbergen. Via haar kwam Henk in contact met boswachter Maria Justinus Ernest Neefs die bij haar in dienst was. Omdat hij gezocht werd door de Duitsers besloot hij in maart 1944 onder te duiken bij de familie Neefs en zijn radiozender over te brengen naar de boswachterswoning. In opdracht van de drs. Anton van de Poel, de gewestelijk commandant van de OD, werd de radiopost op de Vloeiweide onder leiding van de commandant van de radiogroep Paul Windhausen vanaf Dolle Dinsdag 5 september 1944 operationeel. Leo had er samen met zijn broer Henk al eerder een schuilkelder gebouwd en vanaf het moment dat de post bemand was, fungeerde hij als fourageur. Hij haalde voedsel bij winkeliers op de Haagdijk en bij de Hero en bracht dat met een trekwagen te voet naar de Vloeiweide. Zijn broer Henk werd tijdens de overval van de radiopost op 4 oktober 1944 vermoord door de Duitsers. Leo nam na de oorlog het bedrijf van zijn vader over. Later volgde hij de Lerarenopleiding in Tilburg. Van 1970 tot 1984 was hij werkzaam als docent bouwtechniek op de LTS in Oosterhout (NB).