Muziek van de vijand

 

Muziek van de vijand

Muziek van de vijand – De strijd tegen jazz in Duitsland en Nederland, 1918-1945, in: Geschiedenis Magazine, jaargang 50, nr 2, maart 2015, 28-31

 

 

PDF icon

 

 

 

 

 

 

 geschiedenis-magazine-2015-2

Thema: Muziek en politiek

Muziek is er niet alleen om het oor te strelen, het is ook een instrument om macht te onderstrepen of juist andersom, een drukmiddel tegen machthebbers. De nationaalsocialisten deden in de Tweede Wereldoorlog jazz in de ban. Jazz en swing waren primitief, losbandig, en vooral on-Duits.